Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

1 Ağustos 2014 tarihinde meclisin onayı ile yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi maalesef tek bir imza ile yürürlükten kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sözleşmedeki imzasını, geri çekti. Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi özellikle erkek egemen, feodal ve militer değer yargılarının çok egemen olduğu coğrafyamızda, kadınlar ve LGBTİ+ mücadelesi için çok büyük önem taşıyordu. Kadının beyanını esas alan bu sözleşme gerek özel alanda olsun gerekse kamu alanında olsun kadınların maruz kaldıkları şiddetin yargı makamları tarafından derhal incelenmesini kadının beyanının esas alınmasını öngörüyordu. Bu sözleşme kadına yönelik şiddet alanında bugüne kadar uluslararası alanda yazılmış en önemli sözleşmeydi. Bu sözleşmenin bizler için en önemli tarafı Diyarbakır’da kocası tarafından şiddete uğrayan bir kadının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonrasında Avrupa Konseyi’nin üye ülkelere yaptığı çağrı üzerine hazırlanmış bir sözleşme olmasıydı.

haber için tıklayın